ฝ่ายนิติการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 ม.ค.63 ถึงวันที่ 24 ม.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมฝ่ายนิติการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒
 
     

ประชุมฝ่ายนิติการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒