ฝ่ายนิติการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 เม.ย.63 ถึงวันที่ 21 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมฝ่ายนิติการ ประจำสัปดาห์
 
     

Work From Home ของฝ่ายนิติการ (ประชุมประจำสัปดาห์)

ทางฝ่ายนิติการได้ติดตามคดีและปรึกษาหารือร่วมกัน

#ประชุมผ่าน 2 ระบบ