ฝ่ายนิติการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
ข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต กลับหน้าหลัก
      รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน
ไม่พบข้อมูล
-->