ฝ่ายนิติการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูล
ita ปี 2562
แผนปฏิบัติการฝ่ายนิติการ
รายงานงบประมาณประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ/กิจกรรม
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ระดับมหาวิทยาลัย
สถิติการให้บริการ
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลับหน้าหลัก

 ขั้นตอนการดำเนินการกรณีสอบข้อท็จจริง

 ขั้นตอนการดำเนินการกรณีสอบข้อเท็จจริงความละเมิดเจ้าหน้าที่

 ขั้นตอนการดำเนินการสอบสวน

 การร่างและพิจารณาข้อบังคับ ระเบียบ สัญญาฯ

 การวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมาย

 การให้คำปรึกษา

 การดำเนินคดี

 การดำเนินการกับบุคลากรที่ผิดสัญญาและเรียกให้ชดใช้เงิน