ฝ่ายนิติการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูล
ita ปี 2562
แผนปฏิบัติการฝ่ายนิติการ
รายงานงบประมาณประจำปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ/กิจกรรม
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ระดับมหาวิทยาลัย
สถิติการให้บริการ
 
โครงการ/กิจกรรม กลับหน้าหลัก

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณพ.ศ. 2563

 โครงการทำบุญฝ่ายนิติการ และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

 โครงการHappy Workplace : ออกกำลังกายสานสัมพันธ์

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายนิติการ ประจำปีการศึกษา 2564